Vývoj prototypu Dona Juana ve španělské literatuře

Title Alternative:Evolution of the prototype of Don Juan in spanish literature
Abstract
Práce porovnává a sleduje vývoj prototypu Dona Juana v knihách El Infamador od Juana de la Cueva, El Burlador de Sevilla od autora Tirso de Molina a Don Juan Tenorio od spisovatele José Zorrilla. Teoretická část se zaměřuje na popis a analýzu Don Juan z hlediska teoretiků a odborných literatur. Poté, praktická část se věnuje především rozboru literární postavy v konkrétních, již zmiňovaných dílech. Na závěr práce přichází srovnání všech vytyčených bodů analýzy a popsání vývoje postavy.
The bachelor thesis compares and observes the evolution of the prototype of Don Juan in the book El Infamador from Juan de la Cueva, El Burlador de Sevilla from the author Tirso de Molina and Don Juan Tenorio from José Zorrilla. The theoretic part focuses on the description and the analysis of Don Juan from the view of literary theorists and specialized literature. Then, the practical part is dedicated mainly to the analysis of the figure in the books already mentioned. In the end of the work comes the comparison of all the characteristics that have been marked out and the description of the evolution of the character.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN