Studium tepelné a elektrické vodivosti geopolymerů

Title Alternative:Study of thermal and electrical conductivity of geopolymers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis reports on study of the electrical and thermal conductivity of geopolymers with some conductive content. The aim is to find suitable additive and optimally define the ratio of all included components to gain maximum possible thermal and electrical conductivity. The theoretical part describes area of chemistry, structure and properties of geopolymers including used materials. This part also contains chapters on the electrical and thermal conductivity. The experimental part gathers the work progress in making samples with required properties, measured values and comparison of applied manufacturing methods.
Tato bakalářská práce se zabývá studiem elektrické a tepelné vodivosti geopolymerů s obsahem vodivé komponenty. Cílem je nalézt vhodné aditivum a optimálně definovat poměr všech obsažených složek geopolymeru s cílem maximálně dosažitelné tepelné a elektrické vodivosti. Teoretická část popisuje problematiku chemického složení, struktury a vlastností geopolymerů včetně používaných materiálů. Obsahuje také kapitoly zabývající se elektrickou a tepelnou vodivostí. Experimentální část shrnuje postup práce při přípravě vzorků s požadovanými vlastnostmi, naměřené hodnoty a porovnání použitých metod přípravy geopolymerů.
Description
katedra: KNT; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 65 s.
Subject(s)
geopolymer, metakaolin, baucis l160, electrical conductivity, thermal conductivity, copper, bronze, aluminum, nano-magnetite, graphite, geopolymer, metakaolin, baucis l160, elektrická vodivost, tepelná vodivost, měď, bronz, hliník, nano-magnetit, grafit
Citation
ISSN
ISBN