Založení podnikové pobočky ve vybraném členském státě EU

Title Alternative:Establishment of the Business Branch in the Selected EU Member State
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Německo je se svou vyspělou ekonomikou velmi lákavou zemí pro mnoho českých firem. Předmětem této práce je posouzení uplatnění vybrané firmy na německém trhu. Cílem této práce je průzkum daného trhu zejména pomocí PEST analýzy, charakterizování vybrané firmy a určení, zda je vhodná pro vstup na německý trh. Poslední část této práce má za účel navrhnout několik doporučení pro firmu při vybrané formě vstupu na německý trh, jíž je založení podnikové pobočky.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN