Trestný čin úvěrového podvodu

Title Alternative:Crime credit cheat
dc.contributor.advisorSochůrek, Jan
dc.contributor.authorŠůma, Josef
dc.date2009
dc.date.accessioned2014-01-10
dc.date.available2014-01-10
dc.date.committed2009-04-15
dc.date.defense2009-06-23
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2008-02-28
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 68cs
dc.description.abstractThe offense of credit fraud is included in the internal breakdown of crime in the Police of the Czech Republic in economic crimes. Generally speaking, it is a crime threatening the interests of operators in the area of economic and property. According to some authors, economic crime caused understood, socially dangerous negotiations described in specific parts of the Criminal Code, injurious or prejudicial to the economic policy, economic system and the legal relations, their functioning, rights and legitimate interests of entities such relationships. Economic crime after 1989 began considering the change in economic conditions, the emergence of entrepreneurship, the emergence of many banks, "the opening to the world" and established general market conditions, to acquire its significance. Criminal law legislation would not have to include a legally qualified, all that with the aforementioned facts related. Since there was in 1997 amend the Criminal Code. This amendment was to criminal law, among other offenses, a crime of credit fraud, qualified in the provision of Section 250 B of criminal law. The effectiveness of this amendment was to 1.1.1998. Since then the number of credit fraud to rise steeply and the offense became dominating the offense in the statistics of crime in the Czech Republic.en
dc.description.abstractTrestný čin úvěrového podvodu je zahrnut v interním členění kriminality u Policie České republiky mezi trestné činy hospodářské. Obecně lze říci, že je to trestná činnost ohrožující zájmy subjektů v oblasti ekonomické a majetkové. Podle některých autorů hospodářskou kriminalitou rozumíme zaviněné, společensky nebezpečné jednání popsané ve zvláštní části trestního zákona, poškozující nebo ohrožující hospodářský pořádek, systém ekonomických a souvisejících právních vztahů, jejich fungování, práva a oprávněné zájmy subjektů těchto vztahů. Hospodářská kriminalita po roce 1989 počala vzhledem ke změně podmínek v ekonomické oblasti, vznikem podnikání, vznikem mnoha bankovních domů, {\clqq}otevřením se světu`` a obecně nastolením tržních podmínek, nabývat na svém významu. Trestně právní legislativa již nepostačovala zahrnout a právně kvalifikovat všechna jednání, která se shora uvedenými skutečnostmi souvisela. Vzhledem k tomu došlo v roce 1997 k novelizaci trestního zákona. Touto novelizací byl do trestního práva, krom jiných trestných činů, zaveden trestný čin úvěrového podvodu, kvalifikovaný v ustanovení § 250 b trestního zákona. Účinnost této novelizace byla k 1.1.1998. Od této doby počet úvěrových podvodů strmě stoupal a tento trestný čin se stal dominujícím trestným činem ve statistikách hospodářské kriminality na území celé České republiky.cs
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/6345
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjecteconomic crimeen
dc.subjectcrimeen
dc.subjectcriminal lawen
dc.subjectcredit frauden
dc.subjectcredit agreementen
dc.subjectloan subsidiesen
dc.subjectcrimeen
dc.subjectcrimeen
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectexploration resultsen
dc.subjectproposals for actionen
dc.subjecthospodářská kriminalitacs
dc.subjectkriminalitacs
dc.subjecttrestní právocs
dc.subjectúvěrový podvodcs
dc.subjectúvěrová smlouvacs
dc.subjectúvěrcs
dc.subjectdotacecs
dc.subjecttrestný čincs
dc.subjectvývoj trestné činnostics
dc.subjectprůzkumcs
dc.subjectvýsledkycs
dc.subjectnávrhy opatřenícs
dc.subject.verbiscriminal lawen
dc.titleTrestný čin úvěrového podvoducs
dc.title.alternativeCrime credit cheaten
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag15523
local.identifier.verbis417882
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:43:32cs
local.verbis.studijniprogramKSS Sociální práce/Penitenciární péčecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_15523.pdf
Size:
483.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce