Specifické poruchy chování a ADD a ADHD v předškolním věku

Title Alternative:Specific bahavoioral Disorders of Children with ADD and ADHD in Preschoolers
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá specifickými poruchami chování ADD a ADHD v předškolním věku. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá popisem specifických poruch chování. Zabývá se zejména terminologií, příčinami, výskytem, diagnostikou, vztahem rodičů a dětí s AD(H)D, ale je i zaměřena na mateřské školy s dětmi s AD(H)D. Cílem empirické části bylo zjistit výskyt jedinců s AD(H)D v mateřských školách, a jaká je práce učitelek s těmito dětmi. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření a pozorování. Na závěr práce je vyhodnocení výzkumného šetření a doporučení pro praxi
This bachelor thesis deals with specific behavioral disorders ADD and ADHD in preschoolers. The work is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical part describes these disorders, especially terminology, causes, incidence, diagnosis, relationship between parents and children with AD(H)D, but also focuses on preschoolers with AD(H)D. The aim of the empirical part was to determine the prevalence of individuals with AD(H)D at kindergarten and how teachers work with these children. Research was conducted through questionnaires and observations. In the end of the bachelor thesis there is an assessment of a questionnaire survey and suggested measures.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN