Rozvoj terciárního sektoru v Indii a jeho dopad na světovou ekonomiku

Title Alternative:Development of the Tertiary Sector in India and Its Impact on the World Economy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma paper deals with the characteristics of the tertiary sector of services in India. It describes the development of the service sector since independence to the present. It examines the growth of each of the services sector, their share in the formation of GDP and employment in services in comparison with other economic sectors. Attention is also paid to factors which caused the rapid development of the service sector. Finally, focusing on the impact of the Indian service to the global economy in terms of export of services, especially services related to information technology.
Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou terciárního sektoru služeb v Indii. Popisuje vývoj sektoru služeb od dob nezávislosti až po současnost. Zkoumá růst jednotlivých odvětví služeb, jejich podíl na tvorbě HDP a zaměstnanost ve službách v porovnání s ostatními ekonomickými sektory. Pozornost je věnována také faktorům, které zapříčinily rychlý rozvoj sektoru služeb. Nakonec se zaměřuje na dopad indických služeb na globální ekonomiku z hlediska exportu služeb, především služeb souvisejícími s informačními technologiemi.
Description
katedra: KEK; rozsah: 81 s.
Subject(s)
india, tertiary sector, splintering, information technology, outsourcing, services export, indie, terciární sektor, splintering, informační technologie, outsourcing, vývoz služeb
Citation
ISSN
ISBN