Záznam a vizualizace dat měření v prostředí .NET Compact Framework

Title Alternative:Data Acquisition and Visualization of Measurings in .NET Compact Framework Environment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce vznikla za účelem rozšířit software pro práci s měřícími přístroji firmy KMB Systems i na mobilní platformu Windows Mobile. Rešeršní část popisuje prostředí mobilních zařízení a vývojové prostředí Compact Framework. Dále informuje o používaných komunikačních protokolech podporovaných zmiňovanými měřícími přístroji, popisuje podpůrné knihovny pro snazší práci v tomto prostředí a uvádí možnosti ukládání měřených dat. V praktické části jsem řešil rozvržení aplikace, způsob vykreslení fázorového diagramu, výběr a stahování naměřených záznamů. Pro použití podpůrných knihoven bylo nutné je uzpůsobit chodu v prostředí Compact Framework. Na konci zprávy je srovnání s existující desktopovou aplikací.
This work was created for purpose of extending software for measuring devices of company KMB Systems to mobile platform Windows Mobile. Research part describes environment of mobile devices and development environment Compact Framework. Then it informs about communication protocols supported by mentioned measuring devices, describes support libraries for easier work in this environment and states the options of saving measured data. In practical part I was solving application layout, the way of drawing phasor diagram, selection and download of measured record. For use of support libraries was necessary to adapt them to run in Compact Framework. At the end of the thesis is comparison with existing desktop application.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD; rozsah: 35 s.
Subject(s)
net compact framework, mobile devices, protocol kmblong, kmb-lib library, cea, net compact framework, mobilní zařízení, protokol kmblong, knihovna kmb-lib, cea
Citation
ISSN
ISBN