Analytické, konstrukční a modelové zpracování vybraných druhů oděvů pro dolní část těla pro děti upoutané na vozíček řešené pomocí počítačových systémů

Title Alternative:Computer aided analytical constructional and design work on bags to cover the lower bodies of children confined to whel chairs
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem bakalářské práce bylo vytvoření střihové dokumentace vaků pro zimní období pro tělesně postižené děti upoutané na vozíček a zpracování střihové dokumentace vybraného modelu pomocí CAD systému. Práce zahrnovala analytické, konstrukční a modelové řešení vaků pro tělesně postižené děti a doplňkově se zabývá i řešením zimních bund pro celkovou kompletaci zimního ošacení. K tvorbě podkladů pro práci v CAD systému byl vybrán model "Vak na celé tělo".
The purpose of this bachelor work to make cut bag documentation for winter season for handicapped children confined to whel chairs and processing cut documentation of the chosen design by the help of CAD system. Work included analytical, constructional and develop a model solving bags for handicapped children and additionally dealing with solving anorak for general assembling winter clothes. For prduction basis for work in CAD system was chosen mock-up "Bag on whole body".
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN