Oděv inspirovaný lidovým krojem Litomyšle a jeho okolí

Abstract
Cílem diplomové práce bylo vytvořit oděvní kolekci, která hledá inspiraci v lidovém kroji Litomyšle a jejím okolí. Moderní oděvní kolekce čerpá z dekorativních prvků litomyšlského kroje a přejímá části jeho konstrukčního řešení. Textová část se zabývá odlišností litomyšlského kroje od ostatních krojů, estetičností, praktičností a funkčností oděvů. Praktická část se skládá z hledání ideálních tvarů, dezénů a technologií vhodných pro oděvní kolekci.
The aim of the thesis was to create a clothing collection that looks for inspiration in the folk costume of Litomyšl and its surroundings. The modern clothing collection draws on the decorative elements of the folk costume of Litomyšl region and adopts parts of its design solution. The theoretical part deals with the distinction of the Litomyšl costume from other costumes, aesthetics, practicality and functionality of garments. The practical part consists of finding ideal shapes, designs and technologies suitable for the clothing collection.
Description
Subject(s)
Kroj, lidový oděv, motiv, autorská tkanina, sítotisk
Citation
ISSN
ISBN