Domácí násilí u dětí

Title Alternative:Family violence on children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Diploma Thesis deals with actual theme family violence on children. Teo-retical part is mainly focused on the causes and traits of family violence, on impli-cations and possibilities how to help victims of family violence. In this part is also quoted definition of family and their the most important functions. In practical part was author focused on research, where she tried to find out extent of awareness of this problems and possibilities of help among basic and secondary school pupils. In the final part of the Thesis are bringed up recommendations and advices for teachers, how they can explain this problems to pupils and inform them about possibilities of help.
Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem, tedy domácím násilí na dětech. Teoretická část je zaměřena především na příčiny a rysy domácího násilí, dále na možné důsledky a možnosti pomoci obětem domácího násilí. Také je zde uváděna definice rodiny jako takové a její nejdůležitější funkce. V praktické části se autorka zaměřila na výzkum, kde se snažila zjistit míru informovanosti této problematiky a možnostech pomoci u žáků základních škol. V závěru práce jsou uvedeny doporučení a rady pro učitele, jak je možno žáky uvést do této problematiky a informovat je o možnostech pomoci.
Description
katedra: KPV; rozsah: 68s
Subject(s)
family violence, family, traits, domácí násilí, rodina, rysy domácího násilí
Citation
ISSN
ISBN