Stanovení odolnosti vybraných materiálů proti mechanickým rizikům

Title Alternative:Resistance of selected materials against mechanical risks
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis is focused on resistance of selected materials against mechanical risks, particularly against perforation. These textile materials are used especially for the safety gloves production. The first part of my work deals with background research of different materials and their technical characteristics. Also, several experiments have been made, especially with the focus on standardize needle and injection needle perforation. The final part of my work describes experiment results in the form of database with different materials. This database can be used for selection of different materials? structure reflecting required characteristics of safety gloves.
Tato práce je zaměřena na odolnost textilních materiálů proti mechanickým rizikům, zejména pak proti propichu. Tyto měřené textilní materiály se používají pro výrobu zásahových rukavic. V úvodu je provedena rešerše materiálů, které jsou podrobeny zkoušení, dále jsou popsány vlastnosti z teoretického pohledu a na jejich základě je proveden experiment, který řeší odolnost proti propichu normovanou jehlou a injekční jehlou. Výsledkem je souhrnná databáze zjištěných vlastností, která umožňuje návrh vhodné skladby materiálů pro výrobu rukavic dle požadovaných vlastností.
Description
katedra: KTT; rozsah: 57
Subject(s)
protective glove, mechanical stress, mechanical risks, resistance against perforation, standardize needle, injection needle, material strength, ochranná rukavice, mechanické namáhání, mechanická rizika, odolnost proti propíchnutí, normovaná jehla, injekční jehla, pevnost materiálu
Citation
ISSN
ISBN