Základní umělecká škola Pardubice - Polabiny

Abstract
Řešeným objektem je budova základní umělecké školy v Pardubicích vycházející z připravované architektonické soutěže. Kromě ZUŠ plní budova i důležitou kulturní funkci, nabízí víceúčelový sál, určený pro koncerty a představení. Základní umělecká škola má čtyři umělecké obory - hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční. Obory jsou rozděleny každý do své budovy, spojuje je společná zahrada s využitím pro výuku i hru. Objekt se snaží balancovat mezi veřejným, poloveřejným a soukromým prostorem sloužícím výuce dětí i vyžití široké veřejnosti.
The building is an elementary art of school in Pardubice based on the upcoming architectural competition. In addition to the art school, the building also serves an important cultural function, offering a multi-purpose hall for concerts and performances. The art school has four artistic disciplines - music, art, drama and dance. These disciplines are divided into their own building, connected by a common garden used for teaching and playing. The aim of the building is to balance public, semi-public and private spaces serving the education of children and the enjoyment of the general public.
Description
Subject(s)
škola, volný čas, umění, hudba, tanec, divadlo, school, art, dance, music, drama
Citation
ISSN
ISBN