Jak ''oldskauti'' vnímají výchovu mládeže v současných skautských oddílech

Title Alternative:How Old Scouts See the Education of the Young in Present-Day Scout Groups
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této bakalářské práce je zjistit názory dnešních oldskautů začínajících se skautingem v poválečném období, na výchovu a činnost skautských oddílů v současnosti. Práce je rozdělena na část teoretickou, která je věnována historii skautingu a základům skautingu, a část praktickou výzkum. Výzkum byl proveden kvalitativní metodou, technikou otevřeného kódování podle Flicka u výzkumného vzorku devíti oldskautů seniorů, rozdělených do tří skupin. Jejich názory byly analyzovány a v závěru porovnány možnosti obou generací a vlivy na ně působící. Byla shledána oboustranná výhodnost i možnost případných mezigeneračních propojení.
Description
51 s., 28 s. příl. :obr. +CD ROM
Subject(s)
scouting, youth education, skauting, výchova mládeže
Citation
ISSN
ISBN