Patologické hráčství

Title Alternative:Pathological Gambling
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis "Pathological gambling" deals with pathological gambling as a social phenomenon, which continues to be an upward trend and its risks are getting higher.The work is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part is divided into nine chapters. In the first chapter of this work the concept of gambling is explained. Other parts deal with the gambler´s personality, the reasons for playing, prevention, treatment and the legislation of gambling.The practical part is based on research which focuses on finding the social status of gamblers, that is their age, gender, education, family, the relation to gambling itself etc. It includes the assumptions and characteristics of both the basic and the selected sample, the methods used during the research , procedures of research instruments and analysis of data obtained. Next there are described findings that we use to interpret as well as to draw conclusions for professional use.
Bakalářská práce "Patologické hráčství" pojednává o gamblerství jako sociálně patologickém jevu, který má v současné době stále stoupající tendenci a jeho rizika jsou stále vyšší.Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Část teoretická je rozdělena do devíti kapitol. V první kapitole bakalářské práce je vysvětlen pojem gamblerství. Další části se zabývají osobností gamblera, možnými příčinami hraní, prevencí, léčbou a právní úpravou gamblerství.Praktická část práce se opírá o výzkumné šetření, které je zaměřeno na zjištění sociálního statusu gamblerů, tedy jejich věku, pohlaví, vzdělání, rodiny, samotného vztahu ke gamblerství aj. Jsou zde stanoveny předpoklady a charakteristiky základního a výběrového souboru, použité metody během výzkumného šetření, procedury výzkumného nástroje a analýzou získaných dat. Jsou zde dále popsána zjištění, které interpretujeme a vyvozujeme z nich odborné závěry.
Description
katedra: KSS; rozsah: 84 s., V s. (119 395 znaků)
Subject(s)
personality, addiction, game, gambling, addictive and impulsive disorders, hazard, prevention, osobnost, závislost, hra, gambling, návykové a impulzivní poruchy, hazard, prevence
Citation
ISSN
ISBN