Výuka angličtiny metodou Montessori

Abstract
Tato diplomová práce předkládá přípravy výukových hodin anglického jazyka v prvním trojročí tříd s prvky Montessori, ve kterých byly využity principy konceptu Montessori. V teoretické části jsou analyzovány vybrané principy pedagogické koncepce Montessori, obecné informace o konceptu Montessori a principech, kterými se řídí. Dále je popsán historický vývoj využití této koncepce v České republice a také současný stav. V neposlední řadě teoretická část představuje oblasti vzdělávání, na které se koncepce Montessori zaměřuje s detailnějším přihlédnutím ke kosmické výchově a jejím "Velkým příběhům". Cílem praktické části je navrhnout, realizovat a reflektovat didaktické přípravy výuky anglického jazyka v prvním trojročí Montessori, které mohou být inspirací pro učitele při výuce anglického jazyka. Celá diplomová práce je doplněna dokumentačními fotografiemi, pro lepší názornost prováděné práce. Na konci dokumentu je také možné najít několik příloh vztahujících se k přípravám hodin.
My diploma thesis presents plans for nine English lessons covering the first three years of elementary education with components of Montessori concepts and principles. The theoretical part focuses on general information about Montessori concepts and its principles in context of historical development and its use in Czech Republic to present. This part also emphasizes the Montessori concept of cosmic education and its "Great Stories". The goal is to provide practical and proven lesson plans that can stand as an inspiration for teachers teaching English as a second language. My work includes practical material in the form of attachments on how to plan lessons with instructional photographs.
Description
Subject(s)
anglický jazyk, jazyk, Montessori koncepce, Montessori metoda, Montessori pedagogika, Montessori, přípravy hodin angličtiny
Citation
ISSN
ISBN