Matematické hry a jejich aplikace

Title Alternative:Mathematical Games and their Applications
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá metodou didaktické hry a její aplikací do vyučovacího procesu. Celkově je práce členěna do třech částí a to na teoretickou, praktickou a výzkumnou část. Teoretická část je podložena zejména odborným výkladem a teorií hry se zaměřením na hru didaktickou. Dále je změřena na motivaci, organizační formy, vyučovací metody a Rámcový vzdělávací program. Hlavní součástí praktické části práce je sborník dílčích didaktických her Muzeum záhad, které jsou navzájem provázány společným tématem tajemného muzea. Poslední výzkumná část obsahuje vytvořený didaktický test a dotazník určený pro žáky 1. stupně základní školy. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, zda vybrané didaktické hry mohou napomoci k osvojení potřebných znalostí probíraného učiva, a dále také zda ovlivní vztah žáků k předmětu matematika a jeho možné zlepšení prostřednictvím aplikace didaktických her do výuky.
The thesis deals with the didactic game and its application in school instruction. The thesis is divided into three parts theoretical, practical and empirical. The theoretical part focuses on the Game theory, the motivation, the organization of instruction, instructional methods and the Framework Educational Programme for basic education of the Czech Republic. The main part of the thesis consists of a collection of didactic games for a broader thematic programme called The Museum of Mysteries. The last part of the thesis includes a didactic test and a questionnaire for pupils of elementary educational level. The aim of the research was to verify if the application of the above-mentioned games help pupils to effectively gain knowledge as well as change attitude towards Mathematics.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN