Návrh a výroba textilního náramku a jeho uvedení na trh

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou textilních řemínků k náramkovým hodinkám. Tyto jsou zkoumány jako samostatná kategorie příslušenství náramkových hodinek, rozšiřující nabídku náramků kožených, kovových a pryžových. Úvodem zkoumá historii textilních řemínků, jejich využití a blíže popisuje jednotlivé technologie výroby. Práce se dále zabývá současnou nabídkou textilních řemínků na trhu a jejich vlastnostmi. V další části přináší informace o zákaznickém chování při nákupu řemínků a jejich požadavky na tento produkt. Získané informace jsou prezentovány a použity pro tvorbu prototypů s cílem vytvoření vlastního produktu, který tato práce detailně popisuje. Závěrečná část nabízí vhodnou možnost marketingové strategie za použití marketingového mixu 4P.
The bachelor´s thesis focuses on the textile straps used for wrist watches. Textile straps are looked into as an individual category of wrist watches accessories enhancing the market of leather, metal and rubber bracelets. The introduction describes the history of textile straps, its usage and specifies individual production technologies. Thesis researches current market place of textile straps, its offer and specific features. Market research examining customer preferences when shopping for watch accessories and watch straps. That provides closer insight into customer behavior and needs. Gathered information serves as a base for prototype design and production of own textile straps. The work closely describes production and technology used for the strap creation. The final part of thesis focuses on marketing strategies with usage of 4P marketing instruments.
Description
Subject(s)
Textilní řemínek, textilní náramek, hodinky, příslušenství, marketing, Textile strap, watch accessory, bracelet, watch strap, marketing
Citation
ISSN
ISBN