Výuka hry na zobcovou flétnu a klarinet na 1. stupni základní školy

Title Alternative:Teaching how to play the fipple flute and clarinet at the Primary school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diploma thesis "Teaching methods of playing the flute and the clarinet in the 1st Degree of the Primary School" is focused on the possibilities of using flute and clarinet in Music Education and also out of school hours. The diploma thesis consists of a practical and a theoretical part. The theoretical part describes history of the flute and clarinet and metodology of playing these instruments. We deal with Music Education in view of the Framework Education Programme and orchestral playing at the Primary School and Elementary Art School. In the practical part we Works with sheet music, we investigated mistakes that players make hen Theky learn to play the flute and the clarinet and we Explorer possibilities of improving. Further we dealed with Music Education at the School Education Programme and flute playing during the Music Edcation lessons.
Diplomová práce na téma "Výuka hry na zobcovou flétnu a klarinet na 1. stupni základní školy" se zabývá možnostmi využití flétny a klarinetu na základní škole v hodinách hudební výchovy i mimo tyto hodiny. V teoretické části se věnujeme historii flétny a klarinetu a metodice hraní na tyto nástroje. Zabýváme se hudební výchovou z pohledu RVP a orchestrální hrou při ZŠ i při ZUŠ. V praktické části jsme pracovali s notovým materiálem, zkoumali jsme chyby při hře na klarinet a flétnu a možnosti jejich nápravy. Dále jsme se zabývali hudební výchovou v ŠVP a hrou na flétnu v hodinách hudební výchovy.
Description
katedra: KPV; rozsah: 77 s.
Subject(s)
flute, clarinet, music education, primary school, orchestra, sheet music, flétna, klarinet, hudební výchova, základní škola, orchestr, notový materiál
Citation
ISSN
ISBN