Marketingová studie firmy ELITE a.s.

Abstract
Tématem této bakalářská práce je Marketingová studie firmy ELITE a.s. vedoucí ke zlepšení obchodních výsledků společnosti. Vlastním návrhům předchází analýza současného marketingového mixu a situační analýza vnitřního a vnějšího prostředí společnosti, která vede k vytvoření SWOT analýzy. Konkrétní návrhy se opírají o výsledky SWOT analýzy a zohledňují výstupy z realizovaného marketingového průzkumu.
The topic of this bachelor thesis is Marketing case study of ELITE a.s. leading to improvement of sales targets. SWOT analysis is coming from marketing mix and situation analysis of external and internal environment of the company. Specific suggestions are based on SWOT analysis results as well as marketing research.
Description
Subject(s)
analýza, marketing, výrobek, sortiment, punčochové zboží, zákazník, prodej, analysis, marketing, product, range of goods, hosiery, customer, sales
Citation
ISSN
ISBN