Vypracujte návrh technologického postupu chemického čištění přesných odlitků ze žárupevných slitin litých na vzduchu i ve vakuu a zdůvodněte technický a ekonomický význam navrženého řešení

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher