Návrh a realizace filtračního zařízení pro čerpání pájecího prášku Flux z plynného prostředí přečerpávacího zařízení

dc.contributorFrkal Martin, Ing. : 66208
dc.contributor.advisorNovák Ondřej, Ing. Ph.D. : 55120
dc.contributor.authorLachman, Jaroslav
dc.date.accessioned2019-05-21T17:01:10Z
dc.date.available2019-05-21T17:01:10Z
dc.date.committed2018-5-4
dc.date.defense2018-6-5
dc.date.submitted2017-10-13
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractCílem této práce je navrhnout a otestovat filtrační zařízení, která má sloužit k zabránění úniku pájecího prášku Flux. Rešeršní část je zaměřena na filtraci pevných částic z plynného prostředí, používanými materiály a způsoby testování filtračních vlastností. Dále se podrobně zabývá procesem přečerpávání pájecího prášku v provozu DENSO Manufacturing Czech s.r.o. a navržením možných postupů filtrování znečištěného vzduchu. Filtrační zařízení bude umístěno na zařízení pro čerpání zbytkového pájecího prášku z přečerpávané nádoby do doplňované nádoby. Filtrován je vzduch, který při přečerpávání vychází z doplňované nádoby, protože médium které bude unášet pájecí prášek je tlakový vzduch, který při vstupu do přečerpané nádoby má tlak 6 barů. Pro tento účel budou vytvořeny koncepty zařízení zahrnující filtrační materiál a filtrační nádobu. Vybraný koncept filtrace bude realizován a následně prakticky ověřován. Získané výsledky testování budou prodiskutovány s ohledem na funkčnost a účinnost.Hlavní přínos této práce spočívá v prostudování a návrhu filtračního zařízení, které by mělo filtrovat pevné částice pájecího prášku z plynného prostředí. Důsledkem bude zlepšení pracovních podmínek, kdy bude dosaženo čistšího prostředí v provozu DENSO Manufacturing Czech s.r.o. s určením životnosti filtru a případně mechanismu pro čistění filtru. Přínos praktické části spočívá v ověření vybraného konceptu a jeho zavedení do dalších procesů DENSO Manufacturing Czech s.r.o.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is propose and test filtration device, which function is prevention to leakage of brazing powder Flux. Research part is about filtration firm particles from gaseous environment, used materials and way of testing filtration properties. Farther this work is detailed engage about process pumping brazing powder in operation DENSO Manufacturing Czech s.r.o. and propose of possible going of filtration contaminated air. Filtration device will be placed on device for pumping residual brazing powder from first pumping barrel to second refilling barrel. Filtered is air which come out of first pumping barrel, because medium which will carry brazing powder is pressured air, which at come in to second refilling barrel have pressure 6 bars. Agree at previous points will be constitute concepts of filter which will include filtration material, filtration container. Selected concept will be realized and then practically verified. Gained results will be discussed with regarding on functionality and efficiency. Main contribution this work is in study and proposal filtration device, which should be filtration firm particles of brazing powder from gas environment. Consequence will be improvement working conditions, when will be reach cleaner environment in operation DENSO Manufacturing Czech s.r.o. with determination of life time filter and alternatively mechanism of cleaning filter. Contribution of practice part is in certification of chosen concept and introduction to next work cycles DENSO Manufacturing Czech s.r.o.en
dc.description.mark
dc.format56
dc.format.extent1 ROM, 3 výkresy
dc.identifier.signatureV 201900488
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/152428
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon[1] Guidance for filtration and air-cleaning systems to protect building environments from airborne chemical biological or radiological attacks. DHHS publication Vydání 20032136. DIANE Publishing, 2003. ISBN 142899453X. [2] DICKENSON, T. Christopher. Filters and Filtration Handbook. Ilustrované vydání. Elsevier, 1997. ISBN 1856173224, 9781856173223. [3] BAS, Ed. Indoor Air Quality: A Guide for Facility Managers. 2, přepracované vydání. CRC Press, 2003. ISBN 0824757688, 9780824757687. [4] BARBER, A. Pneumatic Handbook. 8. Elsevier, 1997. ISBN 008051412X, 9780080514123. [5] MATHEOS, Santamouris, ed. Air Conditioning Energy Consumption and Environmental Quality: Encyclopedia of life support systems Svazek 8. Ilustrované vydání. 1848261691, 9781848261693: EOLSS Publications, 2009. ISBN 1848261691, 9781848261693.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectFiltrační zařízenícs
dc.subjectfiltracecs
dc.subjectpájecí prášek Fluxcs
dc.subjectfiltrační nádobacs
dc.subjectfiltrační materiálcs
dc.subjectFiltration deviceen
dc.subjectfiltrationen
dc.subjectbrazing powder Fluxen
dc.subjectfiltration containeren
dc.subjectfiltration materialen
dc.subject.verbisfiltrace plynůcs
dc.titleNávrh a realizace filtračního zařízení pro čerpání pájecího prášku Flux z plynného prostředí přečerpávacího zařízenícs
dc.titleDesign and realisation filtration device for pumping brazing powder Flux from gaseous environment of pumping deviceen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineTNT
local.degree.programmeTextil
local.degree.programmeabbreviationB3107
local.department.abbreviationKNT
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.authorT15000236
local.identifier.stag38101
local.identifier.verbiskpw06580987
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo488
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:01cs
local.verbis.studijniprogramKNT Textil/Textilní technologie, materiály a nanomateriálycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Jaroslav_Lachman.pdf
Size:
1.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Lachman_oponent_Frkal.pdf
Size:
625.69 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Lachman_vedouci_Novak.pdf
Size:
199.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Lachman_obhajoba.pdf
Size:
33.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP