Marketingová studie podniku OR-CZ Moravská Třebová

Title Alternative:The marketing study of the company OR-CZ Moravská Třebová
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce zkoumá marketingovou stratetie firmy OR-CZ Moravská Třebová, která je jedním ze systémových integrátorů působících na území České a Slovenské republiky. Cílem práce je návrh nové marketingové strategie pro firmu OR-CZ, založené na segmentaci pro firmu již existujících a potenciálních zákazníků. První část bosahuje stručnou charakteristiku společnosti OR-CZ. Druhá část detailněji analyzuje podnikové aktivity. Ve třetí části je rozebrán trh, na kterém firma OR-CZ obchoduje a popsáni hlavní konkurenti.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN