Faktory ovlivňující dětské čtenářství

Title Alternative:Factors Influencing Children's Reading
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou dětského čtenářství, zejména faktory, které jej ovlivňují. Cílem je popsat a rozebrat prvky, které působí na čtenáře v procesu utváření vztahu ke knize. V teoretické části je popsán význam dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti, jako důležité složky v procesu čtení. Hlavním tématem jsou jednotlivé faktory působící na rozvoj dětské četby, z nichž nejdůležitější postavení zaujímají rodina, škola a prostředí knihoven. Práce popisuje některé zajímavé programy, aktivity a projekty které se rovněž podílejí na podpoře a rozvoji dětského čtenářství. V praktické části jsou prostřednictvím dotazníku zpracovány odpovědi žáků 2. stupně ZŠ. Otázky jsou sestaveny tak, aby bylo zjištěno, zda děti čtou, jaké žánry si vybírají, zda navštěvují knihovnu a jaký je jejich vztah ke knize.
Description
63 s., 1 s. příl. :grafy +CD ROM
Subject(s)
child reading, readers' literacy, dětské čtenářství, čtenářská gramotnost
Citation
ISSN
ISBN