Marketingová studie lyžařské školy

Title Alternative:Marketing study of a ski school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis is a marketing study of the company Aron Sport, ski and snowboard school. The theoretical part contains an explanation of the term marketing, characterization of services and promotion. Aron Sport is introduced in the next part of the thesis - its activities, company structure and its strengths and weaknesses. Afterwards, there is made an analysis of domestic and foreign competition, which also includes the price comparison. The analysis of customers, including the market segmentation, is made based on the statistics of the company´s customers. The actual promotion of the company is also described. The possibilities of the further development of the firm are proposed according to the analysis made in the thesis.
Bakalářská práce je marketingovou studií firmy Aron Sport, která poskytuje služby lyžařské a snowboardové školy. Teoretická část práce je věnována pojmu marketing, charakteristice služeb a marketingové komunikaci. V další části je představena firma Aron Sport a její činnost, organizační struktura, silné a slabé stránky firmy. Následně je provedena analýza její tuzemské a zahraniční konkurence včetně srovnání cen nabízených služeb. Na základě statistiky zákazníků firmy je provedena analýza zákazníků včetně segmentace trhu. Dále je popsána současná marketingová komunikace firmy. Dle provedených rozborů jsou navrhnuty možnosti dalšího rozvoje firmy.
Description
katedra: KMG; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 56 s., 2 s. obr. příloh
Subject(s)
marketing, service, competition, promotion, market segmentation, marketing, služby, konkurence, marketingová komunikace, segmentace trhu
Citation
ISSN
ISBN