Outsourcing jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti firmy a motivy zákazníků pro jeho využití

Title Alternative:Outsourcing as a tool for enhancing the competitiveness of the company and customer´s motives for its use
Abstract
Předmětem diplomové práce „Outsourcing jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti firmy a motivy zákazníků pro jeho využití“ je zhodnocení motivů stávajících zákazníků pro další využití outsourcingových služeb u společnosti Schenker spol. s r.o, která je předním poskytovatelem logistických služeb na českém trhu. Teoretická část této práce je věnována outsourcingu jako takovému, jeho typům, rizikům, výhodám i nevýhodám. Dále jsou zde kapitoly věnované logistickému outsourcingu, teoretickým motivům zákazníků pro využití outsourcingu či inovativním aspektům outsourcingu. Analytická část je věnována dotazníkovému šetření na zjištění motivů stávajících zákazníků společnosti Schenker k využití jeho služeb a analýze výsledků z šetření. Na základě získaných teoretických znalostí a výsledků z analýzy dotazníkového šetření jsou v této diplomové práci předloženy návrhy na zlepšení situace v podniku a navržen směr, kterým se společnost může ubírat.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN