Možnosti externího financování podniku

dc.contributor
dc.contributor.advisorHyblerová Šárka, Ing. Ph.D. : 54833
dc.contributor.authorVojtová, Michaela
dc.date.accessioned2020-07-14T05:35:07Z
dc.date.available2020-07-14T05:35:07Z
dc.date.committed2020-8-31
dc.date.defense2020-06-22
dc.date.submitted2018-10-1
dc.date.updated2020-6-22
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce s názvem Možnosti externího financování podniku vymezuje možnosti, jakými může podnik financovat investice. První část práce se zabývá podnikovým kapitálem. Jsou zde vysvětleny pojmy finance podniku, finanční struktura podniku dlouhodobé a krátkodobé zdroje financování a vlastní a cizí zdroje financování. Druhá část práce se zabývá interními zdroji, kterými jsou odpisy, nerozdělený zisk a fondy a také externími zdroji financování, mezi něž patří emise akcií a dluhopisů, dlouhodobé úvěry a alternativní metody financování. Třetí část bakalářské práce obsahuje porovnání leasingu a úvěru a vyhodnocení, která forma je pro podnik efektivnější. Komparace je prováděna metodou diskontovaných výdajů na leasing a úvěr. Cílem práce je zformulovat návrh doporučení pro financování vybrané firmy.cs
dc.description.abstractThesis about The possibility of external financing of the company defines the options possible for the company in order to finance its investments. The first part of the thesis deals with corporate capital. It explains the concepts of corporate finance, the financial structure of the company long-term and short-term sources of financing and own and external sources of financing The second part of the thesis deals with internal sources such as depreciation, undivided profit and funds. Main part also deals with external sources of financing, that includes share and bond issues, long-term loans and alternative financing methods. The third part of this thesis is the evaluation of each methods (leasing and loans) and what form is more effective for the company. The aim of the thesis is to formulate a recommendation for financing a selected company.en
dc.description.mark
dc.format51 s. (66 652 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky Potvrzení o vložení údajů
dc.identifier.signatureV 202001816
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/157283
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparStudent zpracuje a do 31.3. zašle emailem vlastní návrh obsahu BP a seznam zdrojů, odkud bude při zpracování BP čerpat. Pokuste se zamyslet se nad tím, co by bylo cílem Vaší BP. K jakým závěrům, dle Vašeho předpokladu, dospějete.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectExterní financovánícs
dc.subjectleasingcs
dc.subjectbankovní úvěrcs
dc.subjectmetoda čisté výhody leasingucs
dc.subjectkomparacecs
dc.subjectExternal financingen
dc.subjectleasingen
dc.subjectbank loanen
dc.subjectnet leasing advantage methoden
dc.subjectcomparisonen
dc.titleMožnosti externího financování podnikucs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE16000037
local.identifier.stag40510
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06666603
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1816
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Moznosti_externiho_financovani_podniku_(Michaela_Vojtova).pdf
Size:
1.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP_2020_Vojtova_Michaela.pdf
Size:
281.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
16.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP