Vývoj českého pojistného trhu z hlediska pojistitele

Title Alternative:Development of the czech insurance market from the insurer's point of view
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vývoje českého pojistného trhu od počátku jeho vzniku až po současnost poznamenanou probíhající ekonomickou a finanční krizí. Informace ke své diplomové práci jsem čerpala z odborných zdrojů a své poznatky jsem aplikovala na popis historického, současného a budoucího vývoje pojistného trhu. První kapitola je zaměřena spíše na teoretický popis pojistného trhu, jeho charakteristických prvků, subjektů na něm vystupujících a vlivů, které ho, ať už zevnitř či zvenčí, utvářejí. Ve druhé a třetí kapitole jsem se zaměřila na vývoj českého pojistného trhu dle jednotlivých ukazatelů úrovně pojistného trhu, především jsem sledovala vývoj ukazatele počet komerčních pojišťoven. Ve čtvrté kapitole jsem zachytila dosavadní vývoj českého pojistného trhu v průběhu roku 2009 a pokusila se o odhad jeho budoucího vývoje.
This diploma thesis concerns analysis of the development of the Czech insurance market from it´s beginning until present times that are influenced by the current economic and financial crisis. The information included in this diploma thesis comes from expert sources and was applied by me to description of historic, contemporary and future development of the insurance market. The first chapter covers rather theoretic description of the insurance market, it´s characteristics, subjects involved in the market and influences which both internally and externally form the market. In the second and third chapter, I addressed the development of the Czech insurance market according to the specific indicators of the level of the insurance market. In particular, I concentrated myself on the development of the ``commercial-insurance-companies-number{\crqq} indicator. In the forth chapter, I intercepted the hitherto development of the Czech insurance market in year 2009 and tried to predict it´s future course.
Description
katedra: KPO; rozsah: 98
Subject(s)
neživotní pojištění, počet komerčních pojišťoven, pojistitel, pojistné plnění, pojistné produkty, pojistný trh, předepsané pojistné, škodovost, vývoj, životní pojištění, burden of losses, development, insurance market, insurance payment, insurance products, insurer, life insurance, non - life insurance, number of commercial insurance companies, premium written
Citation
ISSN
ISBN