České a mezinárodní podnikatelské prostředí - vybrané aspekty

Title Alternative:Czech and international business environment - selected aspects
Abstract
Předmětem diplomové práce ''ČESKÉ A MEZINÁRODNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ VYBRANÉ ASPEKTY'' je analýza motivů, které mohou podnikatelské subjekty vést k rozhodnutí přesunout své aktivy do daňově výhodnější jurisdikce. První část je zaměřena na obecné seznámení s podstatou mezinárodního daňového plánování, legislativou a strukturami, které jsou s uvedenou problematikou spojeny. V následující části jsou charakterizovány vybrané destinace (Česká republika, Kypr, Velká Británie a Britské Panenské ostrovy), jejich podnikatelské a daňové prostředí. Poslední kapitola je věnována případové studii, kde jsou na modelovém příkladu využity poznatky z teoretické části, kalkulace daňového zatížení ve výše uvedených jurisdikcích a jejich vzájemné porovnání. Závěr je koncipován jako shrnutí a zhodnocení zjištěných skutečností.
Description
81 s., 9 s. příl. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
taxation, business, daně, podnikání
Citation
ISSN
ISBN