Návrh a realizace komplexní laboratorní výrobní linky

dc.contributorKohout Tomáš, Ing. : 64958
dc.contributor.advisorDiblík Martin, Ing. Ph.D. : 54932
dc.contributor.authorTrepera, Lukáš
dc.date.accessioned2022-11-04T08:12:11Z
dc.date.available2022-11-04T08:12:11Z
dc.date.committed2022-5-16
dc.date.defense2022-06-14
dc.date.submitted2021-10-12
dc.date.updated2022-6-14
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací komplexní laboratorní linky složené ze tří modelových stanic FESTO didactic. Dále představuje základní postupy při tvorbě logického řízení automatizační techniky. Úkolem bylo navrhnout originální pracovní proces, který by demonstroval schopnosti stanic a využíval prvky, kterými jsou vybaveny. Stanice byly zvoleny tak, aby jejich činnost bylo možné navázat na činnost separační stanice, která pracovní proces zakončuje. Řízení jednotlivých stanic je realizováno programovatelnými logickými automaty od firmy B&R Automation a je doplněno o vizualizaci. Pracoviště je možné ovládat v manuálním režimu, kdy uživatel může ovládat jednotlivé prvky stanic. Kromě manuálního režimu lze stanice přepnout i do automatického režimu, kdy se vykonává sekvence úkonů řízených logikou programovatelného automatu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design and implementation of a complex laboratory production line consisting of three FESTO didactic model stations. It also presents the basic procedures for creating a logic control of automation technology. The task was design an original work process that would demonstrate the capabilities of the stations and use the elements with which they are equipped. The stations were chosen so, that their activities could be linked to the activities of the sorting station, which ends the work process. The control of individual stations is realized by programmable logic controllers from the company B&R Automation and is supplemented by visualization. The workplace can be controlled in manual mode, where the user can control individual elements of stations. In addition to the manual mode, the station can also be switched to the automatic mode, where a sequence of actions controlled by the logic of the programmable controller is performed.en
dc.description.mark2
dc.format59 s
dc.format.extentIlustrace, Tabulky Elektrodokumentace distribuční stanice, Elektrodokumentace spojovací stanice, Elektrodokumentace třídicí stanice, Program distribuční stanice, Program spojovací stanice, Program třídicí stanice, model žetonu
dc.identifier.signatureV 202204085
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166198
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonrenewcommandlabelenumi[theenumi] beginenumerate itemJOHN, Karl-Heinz a Michael TIEGELKAMP. IEC 61131-3: programming industrial automation systems: concepts and programming languages, requirements for programming systems, decision-making aids. Second edition. Berlin : New York: Springer, 2010. ISBN 978-3-642-12014-5. itemMARTINÁSKOVÁ, Marie, Ladislav ŠMEJKAL, ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE a STROJNÍ FAKULTA. Řízení programovatelnými automaty. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 978-80-01-02925-1. itemMARTINÁSKOVÁ, Marie a Ladislav ŠMEJKAL. Řízení programovatelnými automaty II. Praha: ČVUT, Strojní fakulta, 2000. ISBN 978-80-01-02096-8. itemMARTINÁSKOVÁ, Marie, Ladislav ŠMEJKAL, ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE a STROJNÍ FAKULTA. Řízení programovatelnými automaty III: softwarové vybavení. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 978-80-01-02804-9. itemBR-AUTOMATION. Training materials. endenumerate
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectPLCcs
dc.subjectFesto Didacticcs
dc.subjectPrůmyslová automatizacecs
dc.subjectB&R Automationcs
dc.subjectDistribuční stanicecs
dc.subjectSpojovací stanicecs
dc.subjectSeparační stanicecs
dc.subjectPLCen
dc.subjectFesto Didacticen
dc.subjectIndustrial automationen
dc.subjectB&R Automationen
dc.subjectDistributing stationen
dc.subjectJoining stationen
dc.subjectSorting stationen
dc.titleNávrh a realizace komplexní laboratorní výrobní linkycs
dc.titleDesign and realisation of complex laboratory production lineen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineME-N
local.degree.programmeElektrotechnika a informatika
local.degree.programmeabbreviationN2612
local.department.abbreviationMTI
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationFM
local.identifier.authorM19000174
local.identifier.stag43073
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisa5ef7c94-c9e3-43e0-b9eb-6a3d4ee007b4
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4085
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Trepera.pdf
Size:
10.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Trepera_prilohy.rar
Size:
3.37 MB
Format:
Unknown data format
Description:
VSKP__priloha
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_trepera_oponent_TKt.pdf
Size:
304.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_trepera_vedouci_MDt.pdf
Size:
287.9 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
31.99 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP