Trénink zaměstnanců kvality s využitím virtuální reality

Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku virtuální reality a jejího využití v oblasti školení. Práce je rešeršního charakteru a obsahuje základní informace k problematice virtuální reality. Součástí práce je samotný popis virtuální reality, historie virtuální reality, různá zařízení pro vstup do virtuální reality nebo například formy jejího využití v různých odvětvích. Dále jsou v práci uvedeny základní informace o vzdělávání zaměstnanců a kvality. Hlavní část práce je věnována návrhu školení pro zaměstnance výstupní kontroly kvality vozu s použitím virtuální reality. Závěrem je uvedeno několik přínosů, které by navrhované školení přineslo.
This Bachelor's thesis focuses on the subject of virtual reality and its use in the field of training. The work is of research character and contains primary information related to virtual reality. The first part of the thesis defines virtual reality, the history, numerous devices for entering virtual reality, and also its use in various sectors. Furthermore, the thesis provides basic information about employees and their education, as well as quality. The main part of the thesis aims at improvement outline of training for employees in a car quality control using virtual reality. The final part of the thesis presents a number of benefits that the proposed training would bring.
Description
Subject(s)
virtuální realita, aplikace, imerze, školení zaměstnanců, kvalita, výstupníkontrola, virtual reality, application, immersion, employee education, quality, quality control
Citation
ISSN
ISBN