Software pro analýzu záznamů měření elektrických veličin

Title Alternative:Software for analysis of archives of electrical measurements
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem diplomové práce je vytvorení prostredku, umožnující automatickou analýzu namerených dat. K tomuto úcelu slouží algoritmy vytvárející optimalizované modely dat a algoritmy vyhledávající v datech opakující se úseky. Záverecnou cástí je tvorba klientské aplikace implementující predešlé prostredky. Pro úcely modelování dat je využito matematické knihovny Math.NET, s jejímž použitím se problematika vytvárení optimálních modelu soustredí predevším na rešení optimalizacní úlohy. K tomuto úcelu je využito genetického algoritmu. Algoritmy zajištující vyhledávání shodných úseku pracují na principu popisu dat urcitými parametry, na jejichž základe se rozhoduje o shode. Klientská aplikace doplnuje zmínené algoritmy o uživatelské rozhraní, pomocí kterého je možné nastavovat ruzné parametry a zobrazovat výsledky. Behem diplomové práce vznikla rada algoritmu na modelování dat, z nichž vetšina využívá práve uvedené genetické optimalizace. Dále bylo vytvoreno nekolik prostredku na vyhledávání a porovnávání úseku dat, pricemž je využito dvou rozdílných prístupu k vyhodnocení shody mezi signály. Po úspešném dokoncení klientské testovací aplikace se potvrdilo, že vetšina vytvorených algoritmu, jak pro modelování dat, tak pro vyhledávání shodných úseku, úspešne funguje. Nabízí se otázka, zda nekteré prostredky vytvorené v této diplomové práci najdou svoje uplatnení.
Graduation thesis deal with automatic analysis of archives of electrical measurements. For this purposes serves algorithms which creates optimized models of measured data and algorithms for searching identical and repeating samples of signal. Last part of this thesis is oriented on creating a client application, which uses all created algorithms. Models of data are created by using math library Math.NET. Therefore main problem for solution is an optimization, which serves for creating models with minimal error against original data. Genetic algorithm is used for this purpose. Group of algorithms for searching identical and repeating samples of signal are based on describing a signal with parameters, which are used for decision about similarity of the signals. Client application adds a user interface to algorithms, which serves for setting up some parameters and for displaying of results. Most of algorithms for modeling of signal created during development of this thesis uses genetic algorithm. Functions for searching identical signals are based on two different methods of comparing of signals. After finishing development of client application and after testing all functions was found that most of algorithms works correctly. At this moment I don't know, whether some algorithms created in this graduation thesis will be used sometime in real applications.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1x CD; rozsah: 63 s. (104470 znaků)
Subject(s)
model, optimalizace, vyhledávání, uživatelské rozhraní, testování, model, optimization, searching, user interface, testing
Citation
ISSN
ISBN