Metodika práce s hlasem v individuálním a kolektivním přístupu

Title Alternative:Methodology of working with voice in individual and group activities
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá metodikou práce s hlasem u dětí prvního stupně základní školy. Teoretická část se specifikuje na základní komponenty zpěvu: dech, fonaci, artikulaci. Popisuje anatomicko-fyziologický rozbor všech tří složek a v závěru se zaměřuje na dětský hlas a jeho vývoj. Cílem praktické části je sledování možností hlasové přípravy a metodiky rozezpívání při práci s jednotlivcem a s dětským kolektivem. Hledány jsou odlišnosti mezi individuálním a kolektivním přístupem učitele.
Diploma work deals with methodics and procedures of voice of infant school children. Theoretical parts specifies Fundamentals components of singing: breath, phonatory, articulation. It describes anatomical-physiological analysis of all three sections and in conclusion part targets the child´s voice and its development. Objective of theoretical part is monitoring of voice preparation potentionalities and methodics of singing warm up at work with individuals and children group. Sought are dissimilarities between individual and collective approach of the teacher.
Description
katedra: KPV; rozsah: 82
Subject(s)
zpěv, hlasové cvičení, aktivita, emocionální zážitek, singing, voice exercising, activity, emotional experience
Citation
ISSN
ISBN