Webový portál pro výuku teoretické informatiky

Abstract
Cílem mé bakalářské práce je vytvoření interaktivní internetové stránky. Tytostránky budou sloužit jako pomůcka pro vyučování předmětu teoretické informatiky.V první části práce nalezne čtenář porovnání existujících redakčních systémů. Na jeho základě si vyberu jeden vhodný pro své potřeby. V následující části je popsáno API a jeho úprava pro vytváření vlastního typu automatu. Poslední část je zaměřena na vytvoření a simulaci konečného automatu v aplikaci.
The goal of my thesis is to create an interactive website. These sites will serve as a tool for teaching the subject of the Theoretical computer science. In the first part the reader will find a comparsion of an existing content management systems. Based of which he will choose the suitable one to fits his needs. The following section describes the API and its adaptation for creating your own automat type. The last part is focused on the creation and simulation of the final automat in aplication.
Description
Subject(s)
Konečný automat Drupal PHP MySQL Javascript jQuery - XML, State machine Drupal PHP MySQL Javascript jQuery - XML
Citation
ISSN
ISBN