Pevnost rybářských pletených šňůr

Abstract
Cílem této práce je prozkoumání a ověření správnosti výrobcem uváděných informací o splétaných rybářských šňůrách. V práci je kladen důraz na měření základních, a zároveň nejdůležitějších, parametrů jako jsou vnější průměr šňůr, pevnost v tahu a pevnost v uzlu o pěti a sedmi smyčkách. Pevnost byla měřena na přístroji Testometric M50-5CT. Všechny výsledky byly následně zaznamenány, zpracovány do tabulek a následně i graficky vyhodnoceny
The aim of this work is to examine and verify the accuracy of the informationprovided by the producer about braided fishing lines. The main emphasis is placed on measuring basic, but also most important parameters like outer diameter of fishing lines, tensile strength and knot strength. Strength of braided lines was measured on apparatus called Testometric M50-5CT. All of the results were recorded, processed into tables and thengraphically evaluated.
Description
Subject(s)
šňůra, pevnost, průměr, braided fishing line, strength, diameter
Citation
ISSN
ISBN