Ekonomické zhodnocení malé vodní elektrárny v Pardubickém kraji

Title Alternative:Economic analysis of small hydraulic power Plant in Pardubice Region
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis is focused on general characteristics of the renewable energy sources, especially hydropower. Its objective is to evaluate the economic and partly environmental benefits of these resources with a primary focus on production of electricity by small hydraulic power plants. At first it deals with different types of the renewable energy sources, other chapters are focused on hydropower. It describes the main features of energy of water with the detailed characteristics of the operation of small hydraulics plants, next there is defined the legislation of renewable energy sources in the Czech Republic and the European Union and its financing. The last part of the thesis evaluates the economy of a specific small hydroelectric power plant in Pardubice Region (MVE Slatiňany Podskála) and effectiveness of investments into the reconstruction.
Tato diplomová práce je zaměřena na obecnou charakteristiku obnovitelných zdrojů energie, zejména energie vody. Jejím cílem je zhodnotit ekonomické a částečně i ekologické přínosy těchto zdrojů s hlavním zaměřením na výrobu elektrické energie malými vodními elektrárnami. V úvodu jsou popsány jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie, další kapitoly jsou zaměřeny na vodní energii. Popisují hlavní možnosti využití vodní energie s detailnější charakteristikou fungování malých vodních elektráren, dále vymezují legislativu obnovitelných zdrojů v České republice a Evropské unii a jejich způsoby financování. Poslední část diplomové práce hodnotí ekonomiku provozu konkrétní malé vodní elektrárny v Pardubickém kraji (MVE Slatiňany Podskála) a efektivnost investice do uskutečněné rekonstrukce.
Description
katedra: KPE; rozsah: 119 s. (165 901 znaků)
Subject(s)
economy of operation, energy of water, guaranteed tariffs and green bonuses, hydropower potential, hydropower, investment, small hydraulic power plant, renewable energy, res support, reconstruction, hydroelectric power station, environment, ekonomika provozu, energie vody, garantované výkupní ceny a zelené bonusy, hydroenergetický potenciál, hydroenergetika, investice, malá vodní elektrárna, obnovitelné zdroje energie, podpora oze, rekonstrukce, vodní elektrárna, životní prostředí
Citation
ISSN
ISBN