Vliv evropské měnové integrace na vývoj cenové hladiny v České republice

Title Alternative:The Influence of European Monetary Integration on the Development of the Price Level in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis deals with problems of implementing the euro in the Czech Republic. When the Czech Republic entered the European Union, it had committed itself to accept the euro as its currency. Our country was not ready for the immediate adoption of single currency on a day of admission to the European Union; therefore we were given a temporary exception from implementation of the euro. The main aim of this thesis is find out if admission of the Czech Republic to the European Monetary Union will affect price level in the Czech Republic. The first chapter describes development of European monetary integration from the outset until nowadays. The next part of the thesis is focused on the entry of the Czech Republic to the Euro Area. It analyses especially fulfillment of Maastricht convergence criteria, evaluates direct benefits and direct costs affecting the Czech economy and deals with term for adopting the euro. The last part describes factors, which influence development of inflation and possible scenarios of the development of inflation during the entry to the European Monetary Union.
Tato diplomová práce se zabývá problematikou zavádění eura v České republice. Česká republika se při svém vstupu do Evropské unie zavázala přijmout euro jako svou měnu. V den vstupu do Evropské unie však naše země nebyla na okamžité přijetí jednotné měny připravena, proto získala dočasnou výjimku na zavedení eura. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda vstup do Evropské měnové unie bude mít vliv na cenovou hladinu v České republice. První kapitola této diplomové práce popisuje vývoj měnové integrace v Evropě od jejích počátků do současnosti. Další část práce je zaměřena na vstup ČR do eurozóny, tedy analyzuje zejména plnění maastrichtských konvergenčních kritérií, hodnotí přímé přínosy a náklady ovlivňující českou ekonomiku a zabývá se termínem přijetí eura. Poslední část popisuje faktory, které ovlivňují vývoj inflace a možné scénáře vývoje inflace v období vstupu do Evropské měnové unie.
Description
katedra: KEK; rozsah: 79 s.
Subject(s)
convergence criteria, euro, euro area, european monetary union, inflation, price level, cenová hladina, evropská měnová unie, euro, eurozóna, inflace, konvergenční kritéria
Citation
ISSN
ISBN