Okolnosti vstupu vybrané firmy na zahraniční trh

Abstract
Bakalářská práce Okolnosti vstupu vybrané firmy na zahraniční trh popisuje a analyzuje problematiku expanze vybraného podniku na zahraniční trhy. Práce se nejprve zaměřuje na teoretická východiska, kde jsou popsány možné formy vstupu a nástroje pro analýzu trhu. Na základě teoretického shrnutí je pak charakterizována vybraná firma a analyzovány dva zahraniční trhy vhodné pro potenciální vstup firmy. Analýza trhů je následně vyhodnocena a je vybrán jeden trh. V závěrečné části jsou navrženy vhodné formy vstupu a poté v závislosti na charakteristice firmy doporučena nejvhodnější forma vstupu na zvolený zahraniční trh.
The bachelor thesis Circumstances of the entry of the selected company to the foreign market is describing and analyzing expansion of the selected company to the foreign market. First part is about describing theoretical options of entering and analyzing foreign market. Second part is about characteristics of the selected company and about analysis of the two selected markets. Then there is evaluation of the analysis and only one market is chosen. The last part is about suggesting entry modes and then recommending the most suitable one considering the company characteristics.
Description
Subject(s)
Analýza trhu, export, formy vstupu na zahraniční trh, charakteristika podniku, mezinárodní obchod, Rakousko, Švédsko, Austria, company characteristics, entry modes, export, international business, market analysis, Sweden
Citation
ISSN
ISBN