Vstup podniku na zahraniční trh

Title Alternative:Foreign direct investment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The theoretical part of the bachelor work is divided into two chapters. In the first chapter we describe the possibilities of foreign market entry of a company. In the second chapter we characterize the company Lucid, spol. s r. o. There are many possibilities of foreign market entry. We describe the particular entries and indicate their advantages and disadvantages. In the characteristics of the company Lucid, spol. s r. o. we give an account of the history and activity of the company, company organization structure, characteristics of production schedule and general customers. In the final part of this chapter we describe the current situation of the company and we carry out a complex SWOT analysis. The practical part of the bachelor work is focused on the new possibilities of foreign market entry of the company. First we mention the present operation of Lucid, spol. s r. o. on foreign market and in the main part of this chapter we give a detailed account of the new possibilities of foreign market entry of the company.
Teoretická část bakalářské práce je rozdělena do dvou kapitol. V první z nich jsou popsány možnosti vstupu podniku na zahraniční trh. Ve druhé kapitole je pak charakterizována firma Lucid, spol. s r. o. Možností pro vstup na zahraniční trh se nabízí celá řada. Jednotlivé vstupy jsou zde tedy popsány a uvedeny jejich výhody a nevýhody. V charakteristice firmy Lucid, spol. s r. o. je zmíněna historie a činnost firmy, organizační struktura společnosti, charakteristika výrobního programu a hlavní obchodní partneři. V závěru této kapitoly je popsána současná situace ve firmě a vypracována SWOT analýza. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na nové možnosti vstupu společnosti Lucid, spol. s r. o. na zahraniční trh. Nejdříve je zde zmíněno dosavadní působení firmy Lucid, spol. s r. o. na zahraničním trhu a v hlavní části této kapitoly jsou podrobně popsány nové možnosti pro vstup na zahraniční trh.
Description
katedra: KMG; rozsah: 49 s., 10 s. příloh
Subject(s)
analysis, customer, company, foreign market, export, analýza, obchodní partner, podnik, zahraniční trh, vývoz
Citation
ISSN
ISBN