Opodstatnění Středisek výchovné péče

Title Alternative:Justification of educational care centers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor work concerned the problematics of educative care centers in the czech educational system. Its aim was estimation and analysis of ambulant and confinemental part of educative care centers by solving patologic events- voluntary stayings. The information were got by studying expert sources and on the base of own knowledges and experiences in the query.
Bakalářská práce se zabývala problematikou středisek výchovné péče v systému českého školství. Jejím cílem bylo zhodnocení a analýza ambulantní a pobytové části středisek výchovné péče při řešení patologických jevů- dobrovolné pobyty. Informace byly získány studiem odborných pramenů a na základě dosavadních vědomostí a zkušeností v dané problematice.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 100 s.
Subject(s)
educative institutions in the czech republic, educative care center, behaviour faults, ambulance, residental part, therapeutic - diagnostic stayings, casuistic, educational consultant, výchovná zařízení na území české republiky, středisko výchovné péče, poruchy chování, ambulance, internátní část, ambulantní část, terapeuticko-diagnostické pobyty, kasuistika, výchovný poradce
Citation
ISSN
ISBN