Aktivity DDM se zaměřením na spontánní činnost

Title Alternative:Activities of Houses for children and youth, in particular spontaneous activities
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce, zabývající se problematiko činností DDM, se dělí na dvě základní části, teoretickou a praktickou. Účelem teoretické části je přiblížit a definovat formy činností DDM a jejich nezastupitelnou roli ve výchově a vzdělávání dětí a mládeže. V teoretické části byla použita metoda analýzy dostupné odborné literatury a zdrojů. V praktické části se věnuji průzkumu realizace spontánní činnosti DDM v praxi. Průzkum byl zaměřen na DDM Libereckého a Královéhradeckého kraje a byl realizován pomocí dotazníkového šetření. Součástí praktické části je vlastní návrh realizace spontánní činnosti.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN