Aplikace pro zpracování audio signálu v reálném čase

Abstract
Cílem teto práce je návrh a implementace programu pro zpracovaní audio signálu v reálném čase pro operační systém Windows v jazyce C++. Zpracování audia je řešeno za pomoci pluginů, které jsou ve formě DLL. Častí práce je tedy i návrh rozhraní pro komunikaci mezi programem a pluginy se zaměřením na jednoduchost v jazyce C. Rozhraní je následně využito k implementaci vybraných audio efektů. Konkrétní implementace jsou popsané a relevantní efekty otestované metodou black-box k ověření jak funkčnosti jednotlivých pluginů, tak i programu samotného. Práce také obsahuje přehled již existujících real-time audio aplikací, audio pluginů a audio protokolů ke komunikaci se zvukovou kartou.
The aim of this thesis is to design and implement a program for real-time audio signal processing under Windows operating system in C++ language. The audio processing is handled with plugins which are in the form of DLL. Thus, part of the work is the design of the interface for communication between the program and the plugins, focusing on simplicity in C. The interface is then used to implement selected audio effects. The concrete implementations are described and the relevant effects are tested using the black-box method to verify the functionality of both the plugins and the program itself. The work also includes a survey of existing real-time audio applications, audio plugins and audio protocol to communicate with the sound card.
Description
Subject(s)
zpracovaní audio signálu v reálném čase, audio efekt, plugin, real-time audio signal processing, audio effect, plugin
Citation
ISSN
ISBN