Vliv stárnutí na vlastnosti polyesterových vláken

Title Alternative:AGING EFFECT ON THE PROPERTIES OF POLYESTER FIBRES
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou stárnutí polyesterových vláken, a to především změnami jejich tepelných a mechanických vlastností. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o polyesterových vláknech, výrobě, dloužení, struktuře, termických a mechanických vlastnostech vláken a metodách jejich měření. Úkolem praktické části zjištění teplot skelných přechodů starých a nových vláken, teplot tání a krystalizace pomocí metod termické analýzy a vyhodnocení tažnosti a pevnosti z trhacího stroje.
The aim of bachelor work is concerned with problem of aging polyester fibres, namely changes of their thermal and mechanical properties. In theoretical part there are summary of the theory the polyester fibres, their production, extension, structure, thermal and mechanical properties and theirs measuring methods. The object of experimental part is finding temperatures glass transitions of old and new fibres, temperatures of melting points and crystallization with the help of thermal analysis and evaluation of the ductility and tensile from strength machine.
Description
katedra: KTM; přílohy: 10 map, 1 CD ROM; rozsah: 45 s
Subject(s)
polyesterová vlákna, teplota tání, krystalizace, skelný přechod, termická analýza, pevnost, polyester fibres, melting point, crystallization, glass transition, thermal analysis, strength
Citation
ISSN
ISBN