Motivační systém ve vybraném podniku

Title Alternative:Motivation System in Selected Company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem diplomové práce je analyzovat motivační systém v podniku Česká pošta, s.p. Následně po provedení dotazníkového šetření navrhnout opatření na případná zlepšení. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů a vazeb v oblasti motivace zaměstnanců. V praktické části je provedena analýza zvoleného státního podniku se zaměřením na současně uplatňovaný motivační systém podniku. V další části práce jsou interpretovány výsledky dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na zjištění stupně spokojenosti zaměstnanců s vybranými stimulačními prostředky uplatňovanými v podniku a na zjištění celkové spokojenosti zaměstnanců s motivačním systémem v podniku. V poslední části diplomové práce jsou předloženy návrhy na možná zlepšení, které by měly vést k účinnější motivaci zaměstnanců.
Description
90 s., 5 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
employee motivation, pracovní motivace
Citation
ISSN
ISBN