Sportovní zájmy devítiletých a desetiletých dětí na vybraných základních školách

Title Alternative:The sporting activities of children aged nine and ten years provided by basic schools
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with a comparison of sports interests on nine and ten year old schoolchildren at selected elementary schools in the region of Jablonec nad Nisou. Using a questionnaire it makes an inquiry of schoolchildren´s participation in organised sports aktivity within various sports organisations, than participation in organised sports aktivity within the school, school clubs and participation in unorganised sports aktivity the results of this inquiry werw compared with simile studies from the past and then used as a basis for suggestions of improvements, which could increase the involvement of nine and ten year old students in sports activities. These suggestions werw the main goal of the work. The findings show that schoolchildren attend more unorganised than organised sports activity whereas a higher percentage of schoolchildren use sports clubs outsider school than school organized sports clubs.
Diplomová práce se zabývá porovnáním sportovních zájmů devíti a desetiletých žáků na vybraných základních školách v regionu Jablonec nad Nisou. Pomocí ankety zjišťuje zapojení žáků v organizované sportovní aktivitě v rámci různých sportovních organizací, dále pak zapojení v organizované sportovní aktivitě v rámci školy, školních kroužků a zapojení v neorganizované (spontánní) pohybové aktivitě. Na základě těchto zjištěných výsledků, které byly porovnány s výsledky z minulých let, byl vytvořen návrh na možné zlepšení zapojení devíti a desetiletých žáků do sportovní aktivity což bylo stanoveno jako hlavní cíl této práce. Bylo zjištěno, že se žáci věnují více neorganizované sportovní aktivitě než aktivitě organizované, přičemž větší procento žáků využívá sportovní kroužky mimo školu než sportovní kroužky organizované ve škole.
Description
katedra: KPV; rozsah: 61
Subject(s)
kids sporting interests, organised sport activities, unorganised sport activities, sport of kids, kids interests, sports, organized sports, not organised sport, sporst in jablonec nad nisou, statistics of sport activities, sportovní zájmy dětí, organizovaná sportovní aktivita, neorganizovaná sportovní aktivita, sport dětí, zájmy dětí, sport, organizovaný sport, neorganizovaný sport, sport v jablonci nad nisou, statistika sportovních aktivit
Citation
ISSN
ISBN