Jednota v rozmanitosti - oděvní kolekce

Abstract
Bakalářská práce se zabývá vypracovánímpohodlného, moderního a módního oděvu pro současné náboženské ženy s zachováním jejich náboženských pravidel oblékání. V úvodě je uveden smysl myšlenky a filmy, kterými jsem inspirovala. První část práci je odvedená pro vysvětlení pojmu různých náboženství a několik důležitých faktu o současné době a věřícíchženách. Druhá část je uvedená pro praktickou část práci- návrhy, technické nákresy, realizace.
The bachelor thesis deals with the elaboration of a comfortable, modern and fashionable dress for contemporary religious women while maintaining the irreligious rules of clothing. In the introduction part get explained the meaning of the idea and the films I was inspired with. The first part of the thesis is used to explain the concept of different religions and some important facts about present and religious women. The second part is presented for the practical part of the work - sketches, technical drawings and realization.
Description
Subject(s)
Oděvní kolekce, móda, náboženství, moderní ženy, Islám, Křesťanství, Judaismus, Buddhismus, Pohanství, Clothing collection, fashion, religion, modern women, Islam, Christianity, Judaism, Buddhism, Paganism
Citation
ISSN
ISBN