Implementace solí těžkých kovů do polymerních nanovláken

Title Alternative:Incorporation of Heavy Metal Salts into Polymeric Nanofibers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá implementací solí těžkých kovů do polymerních nanovláken. V rámci práce byla elektrostaticky zvlákněna nanovlákna polyvinylbutyralu (PVB) s inkorporovanými sloučeninami wolframanů (BaWO4, SrWO4, FeWO4), molybdenanů (PbMoO4, SrMoO4, BaMoO4), oxidem ceričitým (CeO2), jodidy (BiI3 a PbI2) a acetylacetonáty (měďnatý, kobaltitý, kobaltnatý, hlinitý a chromitý. Také byly připraveny vzorky nanovláken dvou směsí sloučeniny. První směs tvořily: CeO2, BaWO4, SrWO4, FeWO4, PbMoO4. Druhá směs se skládala z: octanu olovnatého, octanu mědnatého, kyseliny wolframové a kyseliny fosfomolybdenové. Získaná nanovlákna byla podrobena morfologické analýze rastrovacím elektronovým mikroskopem (SEM) a kvalitativním analýzám: rentgenově fluorescenční analýze (XRF), infračervené analýze (FTIR) a elektronově disperzní spektrometrie (EDS). Výsledky analýz prokázaly, že většina vzorků nanovláken prokázala dobré vlastnosti v reakci na rentgenové a infračervené záření, a proto je možné sloučeniny doporučit pro další zkoumání možností jejich aplikaci v praxi.
Description
71 s., 7 s. příl. :obr., grafy +CD ROM
Subject(s)
nanofibers, electrospinning, polymers, heavy metals, těžké kovy, nanovlákna, elektrostatické zvlákňování, polymery
Citation
ISSN
ISBN