Stereometrie podporovaná geometrickými programy

Title Alternative:Stereometry supported by the geometric programs
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Hlavním cílem této diplomové práce je sestavit krátký text k tématu stereometrie doplněný o sbírku převáľně řeąených, ale i neřeąených úloh. Úlohy zařazené do sbírky obsahují statické a dynamické obrázky zkonstruované v geometrických programech GeoGebra 5.0 a Cabri 3D, které byly vybrány s ohledem na vhodnost, dostupnost a moľnosti vyuľití ve výuce. Dynamické obrázky jsou přiloľeny v elektronické podobě na CD. Sbírka úloh, která tvoří hlavní část diplomov é práce, je doplněna teoretickým textem k tématu stereometrie, průzkumem zabývajícím se výukou stereometrie na středních ąkolách a vlastními poznatky ohledně pouľívání geometrick ého softwaru při výuce stereometrie, které autorka získala v rámci své praxe na Střední průmyslové ąkole strojní a elektrotechnické v Liberci.
Description
112 s., 7 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
solid geometry, stereometrie
Citation
ISSN
ISBN