Srovnání objektové a strukturální analýzy pro tvorbu a návrh informačních databázových systémů

Title Alternative:Comparison of object and structural analysis for design and development of database systems
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této diplomové práce bylo porovnání strukturální a objektové analýzy pro návrh informačních databázových systémů (IDBS). Byly prostudovány současné trendy v této problematice a zvláštní důraz byl kladen na konceptuální modelování na bázi jazyka UML. Dále byly porovnány CASE systémy, které jsou založeny na jednotlivých metodách analýzy. Jako zástupce CASE systémů založených na strukturální analýze byl vybrán software CASE Studio. Jako zástupce CASE systémů s podporou objektové analýzy byl zvolen software Enterprise Architect. Srovnání modelů a jejich vlivu na implementaci bylo provedeno na konkrétním IDBS. Jednalo se o realizaci kompletního softwarového řešení pro Oblastní charitu v Ústí nad Orlicí, která provozuje regionální půjčovnu zdravotnických a kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené.
The aim of this diploma thesis was to compare object and structural analysis for design and development of database systems. The current trends were studied and much emphasis was placed on conceptual modeling based on Unified Modeling Language (UML). CASE systems based on different methods of analysis were compared. CASE studio was chosen as an example of structural analysis method and Enterprise Architect software as an example of object analysis method. The comparison of the models and their influence of implementation was performed on particular Information Database System. The complex software solution was realized for regional charity of Ústí nad Orlicí - regional lending office of sanitary and compensation aid for handicapped people.
Description
katedra: KSI;
Subject(s)
databáze, uml, půjčovna, database, uml
Citation
ISSN
ISBN