Kulturní centrum norského nábřeží, Oslo

Abstract
Oslo je příkladem skvělé rovnováhy mezi architekturou a přírodou, nověrealizované ikonické stavby Muzea moderního umění AstrupFearnley (Renzo Piano) a Opery (Snohetta) na nábřeží přinášejído vztahu mezi architekturou a vodní plochou nový impuls. Pro návrhkulturního centra byla vybrána parcela v historickém prostředí nábřeží.Zadání práce vychází z vypsané soutěže OsloCall - CulturalCenter for Norwegian Waterfront. Původní soutěžní stavební programzadává jako cíl vytvořit návrh pro výstavbu budovy, která bude obsahovatauditorium pro 500 osob, prostory pro vystavování fotografií,ateliéry sochy a malby, knihovnu, kavárnu, kanceláře, WC, technickou místnosta šatny.
Oslo is an example of a great balance between architecture and nature. NewRealized Iconic Buildings of Astrup Museum of Modern ArtFearnley (Renzo Piano) and Opera (snohetta) on the waterfront bringa new impulse to the relationship between architecture and water. For the design of the cultural center, was chosen the land in the historic embankment environment.The assignment is based on the contest OsloCall - CulturalCenter for Norwegian Waterfront. The original contest building programassign as a goal to create a design for building a building that will containauditorium for 500 people, photo exhibition space, studios of sculptures and paintings, library, cafe, offices, toilet, utility room and changing rooms.
Description
Subject(s)
Kulturní centrum, Auditorium, Knihovna, Kavárna, Výstavní prostory, Historické nábřeží, Oslo, Norsko, Cultural Center, Auditorium, Library, Cafe, Exhibition spaces, Historic Waterfront, Oslo, Norway
Citation
ISSN
ISBN