Porovnání výkonnosti v běhu na 60 metrů žáků sportovních a nesportovních tříd na 2. stupni základních škol v Libereckém kraji

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem bakalářské práce je porovnat výkonnost žáků sportovních a nesportovních tříd na 2. stupni základních škol v Libereckém kraji v běhu na 60 metrů. Sledovaná skupina se skládá z celkem 373 žáků základních škol, kteří absolvovali trať na 60 metrů v hodinách tělesné výchovy či sportovní přípravy v roce 2014. Tyto žáky jsme rozdělili do kategorií podle věku a pohlaví. V každé z těchto kategorií jsme zaznamenali vyšší výkonnost u sportovních tříd. Nejmenší rozdíly mezi sportovními a nesportovními třídami zaznamenáváme mezi žáky v 15 letech. Naopak nejvýraznější výkonnostní převahu tříd sportovních registrujeme v 11 a 12 letech. Jedním z hlavních důvodů převahy žáků sportovních tříd může být skutečnost, že se jedná o žáky výběrové, kteří jsou vybíráni na základě přijímacích zkoušek. Dalším důvodem může být vyšší dotace pohybových aktivit žáků navštěvujících sportovní třídy formou hodin sportovní přípravy.
The aim of the bachelor thesis is to compare pupils' running performance for 60 metres among pupils from sports-oriented classes and non-sports-oriented classes at primary schools in the Liberec region. There were 373 pupils all together in the observed groups coming from primary schools that ran the 60 metres track in the physical education classes or during the athletic trainings in 2014. We divided these pupils into groups according to their age and gender. In each of these groups, we found out better performance among the pupils from sports-oriented classes. The smallest differences between sports-oriented and non-sports-oriented classes were found among pupils aged 15. On the contrary, by far better running performance was among pupils from sports oriented classes aged 11 and 12. One of the main reasons for better performance of pupils from sports-oriented classes may be the fact that these are the pupils who are chosen via entrance exams. Another reason for that may be higher number of sports activities in form of athletic trainings among pupils who attend the sports-oriented classes.
Description
Subject(s)
rychlostní schopnosti, sportovní trénink, základní škola, sportovní třídy, speed, athletic training, primary school, sports-oriented classes
Citation
ISSN
ISBN